ساخت ویلا با ال اس اف

روندی که در طراحی ویلای مدرن باید پیش رو قرار گیرد ابتدا طراحی فرم کلی ساختمان یا همان طراحی حجم می باشد .

در طراحی ویلای مدرن فرم ها عموما مکعبی و ترکیبی از پیوستن احجام در یکدیگر است. بعد از شکل گیری حجم کلی ویلا بخش های دیگر طراحی شروع می شود که هرکدام دارای محوریت خاص خود هستند. مانند ( چیدمان داخلی فضا، طراحی نما ، طراحی فضای محوطه ویلا، مبلمان فضای خارجی و در پایان نورپردازی داخلی و خارجی ) .

انعطاف پذیر بودن در طراحی

طرح معماری این سازه هیچ محدودیتی ندارد. که قابلیت هر گونه طراحی سازه با معماری های مختلفی دارد که شامل :

  • امکان استفاده در کنار سایر سیستم ها
  • عبور سیستم های تاسیساتی از داخل پانل ها
  • مقاوم در برابر زلزله و سختی بالا
  • دقت بسیار بالا در زمان تولید قطعات اسکلت
  • افزایش ایمنی
  • مقاومت بالا در مقابل زنگ زدگی و خوردگی
  • امکان تولید انبوه

ساخت ویلا با ال اس اف